دستگاه ضبط مکالمات هامان

دستگاه ضبط مکالمات تلفن ثابت، Caller ID و دفترچه تلفن «هامان» دستگاه ضبط مکالمات تلفن ثابت بر روی کامپیوتر با قابلیت ضبط ۶۴ خط همزمان به همراه گزارش دهی تماس های گرفته شده کاربردها: می توانید با ضبط مکالمات کارمندان خود، کارمندان خود را ملزم به احترام به مشتری کنید. نظارت همیشگی شما باعث افزایش […]