ضمانت محصولات

محصولات سخت افزاری تولیدی ما دارای ضمانت تعمیرات می باشد. لذا در این راستا تمامی خرابی های ناشی از عملکرد دستگاه شامل گارانتی می باشد.

شرایط ضمانت:

  • حمل نقل محصول جهت بررسی و تعمیرات احتمالی به شرکت بر عهده مشتری می باشد.
  • ۲۴ ساعت پس از دریافت دستگاه، وضعیت دستگاه و هزینه تعمیرات احتمالی به مشتری اعلام می گردد.
  • در هنگام عودت محصول به مشتری، فعالیت های انجام شده بر روی دستگاه به صورت مکتوب به وی اعلام می گردد.