Speakerphone چیست؟

سرویس Speakerphone یکی از امکاناتی است که بر روی بعضی از مودم ها وجود دارد و این قابلیت را به نرم افزارها می دهد که بتوانند صدا را بصورت Full-Duplex بر روی خط منتقل کنند. در واقع عملیات ارسال و دریافت صدا بصورت هم زمان انجام می پذیرد و این امکان را می دهد که بتوان توسط مودم با مخاطب مکالمه ۲ طرفه هم زمان داشت. یعنی شما بتوانید توسط میکروفن و اسپیکر به صحبت با مخاطب بپردازید.

توجه داشته باشید که این امکان با سرویس Voice متفاوت است. در سرویس Voice، صدا بصورت یا ارسال و یا دریافت منتقل می شود ولی در سرویس Speakerphone صدا بصورت هم زمان قابل ارسال و دریافت است.

نحوه تشخیص Speakerphone

برای تشخیص امکان Speakerphone تنها راه خواندن دفترچه مودم و یا تست توسط نرم افزارهای خاص این کار است.

نکته مهم اینست که وجود سرویس Voice دلیل بر وجود سرویس Speakerphone نمی باشد ولی برعکس آن صادق است. یعنی اگر مودمی دارای Speakerphone باشد دارای Voice نیز هست. فقط توجه داشته باشید که تجربه ما نشان داده که داشتن تنها این امکان بر روی مودم کافی نمی باشد و وابستگی زیادی به مادربرد و کارت صدای شما دارد تا بتوانید از این سرویس استفاده نمایید.