پشتیبانی آنلاین

در صورت خریداری کردن یکی از طرح های پشتیبانی، مشتری می تواند از پشتیبانی آنلاین استفاده نماید. در این پشتیبانی، توسط رمزی که مشتری در اختیار ما قرار می دهد از طریق اینترنت به کامپیوتر مشتری وصل می شویم و اصلاحات لازم را بر روی نرم افزار و کامپیوتر وی انجام می دهیم.

تمام فعالیت های ما توسط مشتری مشاهده می شود.Team Viewer

برای انجام این کار نیاز به نرم افزار Team Viewer می باشد که باید بر روی هر دو کامپیوتر نصب باشند.