هامان – ۲ خط + پشتیبانی برنزی

در انبار موجود نمی باشد

دستگاه ضبط مکالمات ۲ خط

تلفن آنالوگ را بصورت همزمان بر روی کامپیوتر ضبط نماید.

کاربرد:

  • کنترل کیفیت پاسخگویی کارمندان
  • آموزش کارمندان
  • استناد به مکالمات گذشته
  • افزایش کیفیت پاسخگویی کارمندان

نظر

هنوز مروری وجود ندارد