نرم افزار CRM طوبی

نرم افزار CRM طوبی به همراه یک عدد دستگاه CallerID به همراه نرم افزار ضبط مکالمات عرضه می گردد. این نرم افزار نسخه Beta بوده و ممکن است دچار اشکالاتی باشد که با خدماتی که به خریداران عرضه می کنیم و قیمت پایین آن، شرایطی را فراهم کرده ایم که به مدت ۱ سال خریداران از پشتیبانی ویژه ای بهره مند شده و نیازهای خود در این محصول را با اعلام به ما برطرف کنند.

۱ سال ارتقای رایگان

به همراه دستگاه ضبط مکالمات «هامان» تک خط

دریافت نسخه آلفای پایه بصورت رایگان

توضیحات بیشتر

نظر

هنوز مروری وجود ندارد