مشاهده سبد خرید “نویز گیر” به سبد شما افزوده شد.

تبدیل ۱ به ۲

تبدیل ۱ به ۲ جهت سوکت RJ11 جهت کابل های ۱ زوج و ۲ زوج

این تبدیل جهت اتصال دستگاه ضبط مکالمات در مسیر خطوط تلفن مورد استفاده قرار می گیرد.

هر تبدیل برای ۱ خط استفاده می گردد.

نظر

هنوز مروری وجود ندارد