تبدیل ۱ به ۲

در انبار موجود نمی باشد

تبدیل ۱ به ۲ جهت سوکت RJ11 جهت کابل های ۱ زوج و ۲ زوج

این تبدیل جهت اتصال دستگاه ضبط مکالمات در مسیر خطوط تلفن مورد استفاده قرار می گیرد.

هر تبدیل برای ۱ خط استفاده می گردد.

نظر

هنوز مروری وجود ندارد