نویز گیر

نویزگیر D-Link

با کیفیت عالی

مورد استفاده برای کاهش نویز برای دستگاه ضبط مکالمات بر روی خطوطی که دارای نویز شدید می باشند.

نظر

هنوز مروری وجود ندارد