اجرای طرح رایگان «سامان» در نمایشگاه تلکام

 

طرح رایگان سامان

طرح ویژه «سامان» طراحی و اجرا می گردد.

بر اساس این طرح که در نمایشگاه تلکام ۲۰۱۶ ارائه می گردد، با تکمیل فرم ثبت نام، کارشناسان ما با مراجعه حضوری به محل مشتری، ارتباطات تلفنی فعلی وی را آنالیز کرده و یک طرح متناسب با بودجه مشتری، به وی ارائه می گردد.

این پیشنهادات جهت اهداف زیر ارائه می گردد:

  • برنامه ریزی بهینه جهت از دست نرفتن حداکثری مکالمات
  • مدیریت بهینه تماس ها
  • کاهش فشار کاری تماس ها از روی کارمندان
  • افزایش کیفیت مکالمه کارمندان با مشتری
  • افزایش رضایت مشتریان از ارتباطات تلفنی
  • افزایش بازدهی تماس های شرکت از ۸ ساعت در روز به ۲۴ ساعت در روز