راه اندازی درگاه بانک ملت

پس از اینکه مدتی از درگاه بانک ملی جهت خرید مشتریان استفاده کردیم متوجه شدیم که این درگاه سهولت لازم برای مشتریان را دارا نبوده و گاهی اوقات دچار اختلال می گردد. بنابر این با بررسی درگاه سایر بانک ها به این نتیجه رسیدیم که درگاه بانک ملت از مزایای خوبی برخوردار است. به همین منظور به جهت سهولت در خرید مشتریان عزیز، وب سایت ما به درگاه پرداخت بانک ملت مجهز گردید.