خدمات پشتیبانی جدید

از ابتدا محصولات شرکت ما به گونه ای ارائه گردیدند که مشتریان خود بتوانند پیکربندی محصولات را انجام داده و هزینه های پیکربندی توسط ما به ایشان تحمیل نگردد.

ولی پس از مدتی بررسی، متوجه شدیم که کارمندان تعداد زیادی از مشتریان توانایی پیکربندی نرم افزار را نداشته و یا خریدار فرصت کافی جهت انجام تغییرات لازم را ندارد.

بنابر این تصمیم گرفتیم علاوه بر ارائه خدمات در محل شرکت و ارسال کارشناس در محل مشتری (برای شهر تهران)، خدمات جدیدی ارائه کنیم تا هم تضمین نماییم که سیستم فروخته شده در تمامی ساعات فعال خواهد بود و هم مشتریانی که کارکرد سیستم برایشان بسیار حیاتی است، از تخصّص کارشناسان ما بهره مند شده و رضایت مندی مشتریان افزایش یابد.

در این راستا ۳ طرح پشتیبانی متناسب با سطح فعالیت مشتریان طراحی گردید.

طرح خدمات پشتیبانی طلایی جهت مشتریانی که کارکرد صحیح سیستم برایشان بسیار مهم تر از هزینه لازم برای این کار است.

طرح خدمات پشتیبانی نقره ای جهت مشتریانی که میخواهند کارکرد سیستم تضمین شود ولی هزینه کمتری بپردازند.

و طرح خدمات پشتیبانی برنزی جهت مشتریان معمولی که با کم هزینه ترین خدمات پشتیبانی سیستم های خریداری شده برایشان رفع عیب می شود.