تولید نسخه چند خط

نسخه چند خط تلفن گویا ی تماس که قابلیت پاسخگویی ۸ خط را بطور همزمان توسط یک سیستم دارا می باشد، تولید شده است.