تماس ثبت شد

بسته نرم افزاری «تماس» موفق به دریافت گواهی ثبت مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال شد.