افزایش گارانتی هامان

مدت زمان گارانتی دستگاه ضبط مکالمات «هامان» پس از ۴ سال تولید موفق و خرابی های اندک، از ۱۲ ماه به ۱۸ ماه افزایش یافت.

پس از اینکه در ۴ سال تولید دستگاه ضبط مکالمات «هامان» متوجه شدیم که خرابی این دستگاه بسیار ناچیز بوده و قطعات استفاده شده و کیفیت مدارات آن باعث شده تا تنها تعداد معدودی دستگاه در مدت زمان گارانتی و حتی پس از آن برای تعمیر ارسال شود، تصمیم گرفتیم تا گارانتی این محصول را از ۱۲ ماه به ۱۸ ماه افزایش دهیم تا خریداران اطمینان بیشتری داشته باشند که کیفیت محصولات ما هرگز فدای قیمت نخواهد شد.