افزایش خطوط تلفن شرکت

با توجه به اعلام مشتریان نسبت به اشغالی مکرر خط تلفن اصلی شرکت طوبی، خط جدیدی به خطوط شرکت افزوده شد که مشتریان بتوانند با سهولت بیشتری با ما در تماس باشند.

لازم به ذکر است که خط جدید با همان شماره قبلی یعنی ۷۷۶۰۷۴۳۶ قابل دسترس می باشد و این شماره همزمان قادر به پاسخگویی به ۲ نفر می باشد.

کماکان شماره ۷۷۶۲۶۹۲۸ تلفن گویای شرکت بوده و به جهت تست تلفن گویا می توانید آن را شماره گیری نمایید.